Over ons

Wij zijn Bas en Mick, twee studenten en vrienden die elkaar zes jaar geleden in Delft hebben leren kennen. Tijdens en na de Corona-pandemie hebben wij ervaring opgedaan in het lesgeven op voortgezet onderwijsniveau. We hebben opgemerkt dat het groeiende tekort aan leraren in de bètavakken een druk legt op het bèta-onderwijs. Dit kan ertoe leiden dat scholieren minder vaak kiezen voor een technische vervolgopleiding of instromen met een kennisachterstand.
Met het oog op toekomstige tekorten in zowel het onderwijs als in de techniek, voelden wij een sterke drang om actie te ondernemen. Onze passie voor bèta-onderwijs leidde tot ons initiatief: studenten voor de klas. Dit enthousiasmeert niet alleen leerlingen voor techniek en bètavakken, maar wekt ook mogelijk interesse bij studenten voor een carrière in het leraarschap. Zo dragen we bij aan een positieve toekomst voor zowel technisch onderwijs als het leraarsvak.