Februari 2024 - Succesvolle Afsluiting van de WOW-week op de Wow Verbazisschool

Met trots kondigen we aan dat het project op de Verbazisschool WOW in Rotterdam succesvol is afgerond. Tijdens de WOW-week werkten de leerlingen aan het bouwen van tiny houses, waarbij ze belangrijke lessen leerden over onder andere duurzaamheid, samenwerken, creativiteit en ruimtegebruik. Voor de WOW-week hebben we een project ontwikkeld en begeleid waarbij de leerlingen zich een week lang konden storten in de wereld van techniek. We waren diep onder de indruk van de eindresultaten die de leerlingen hebben bereikt!

Het ontwikkelen van een module voor het basisonderwijs betekende een nieuwe mijlpaal voor ons. Dit was onze eerste ervaring met een project op een basisschool. Het ontwikkelen van een module voor het basisonderwijs bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, maar dankzij de waardevolle bijdragen van Elles Visser en Ingrid de Ruiter hebben we dit met succes kunnen realiseren. Het was een leerzame ervaring waarbij we hebben ontdekt dat basisschoolleerlingen ontzettend enthousiast zijn en gemakkelijk te motiveren zijn, mits de juiste aanpak wordt gehanteerd.

We kijken terug op een fantastisch project en zijn benieuwd of we in de toekomst nog vaker op basisscholen te vinden zullen zijn.

 

Januari 2024 - NUVO Studenten voorbereiden voor het onderwijs!

Het lerarentekort dwingt lerarenopleidingen en scholen om innovatieve oplossingen te vinden. In deze complexe situatie heeft de TU Delft de pilot 'Co-Teach STEM' gelanceerd, gericht op het inspireren van nieuwe doelgroepen en het aanpakken van het tekort aan gekwalificeerde leraren. Deze nieuwe benadering maakt gebruik van de expertise van professionals uit het werkveld om co-teachers voor te bereiden op het lesgeven in Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) vakken.

NUVO heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan het Co-Teach STEM-programma van de lerarenopleiding aan de TU Delft. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld om te verkennen hoe deze module het beste kan aansluiten bij de behoeften van onze studenten.

In samenwerking met de lerarenopleiding van de TU Delft worden momenteel de volgende stappen genomen om deze module ook te ontwikkelen voor onze NUVO studenten. Deze samenwerking creëert mogelijkheden voor studenten om naast hun reguliere studie onbevoegd, maar goed voorbereid, ingezet te worden op het voortgezet- en basisonderwijs,

Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen voor hun steun en toewijding! Blijf ons volgen voor meer updates over onze inspanningen in onderwijsontwikkeling!