December 2023 - Wiskundeonderwijs bij VAVO Haaglanden

Dit schooljaar hebben NUVO-studenten de verantwoordelijkheid op zich genomen om wiskundelessen te geven tot aan de eindexamens op VAVO Haaglanden, voor zowel HAVO als VWO klassen in de 5e en 6e leerjaren. Pablo (masterstudent Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft), Hessel en Carolijn (beide bachelorstudenten Technische Bestuurskunde aan de TU Delft) hebben elk hun eigen klassen en voorzien deze wekelijks van wiskundelessen. Deze studenten hebben affiniteit met zowel wiskunde als onderwijs en kunnen de stof overbrengen vanuit hun eigen expertise en ervaringen. In nauwe samenwerking met VAVO Haaglanden hebben we gezorgd voor een grondige voorbereiding en begeleiding gedurende deze periode.

Naast de reguliere daglessen met vaste klassen hebben vijf studenten van de TU Delft ook avondlessen verzorgd. Samen met deze studenten hebben we een pool gecreëerd waarin ervaringen werden gedeeld, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede kwam.

De samenwerking met VAVO Haaglanden is cruciaal gebleken. Peter van Veen, beleidsadviseur bij VAVO Haaglanden, heeft uitstekende begeleiding geboden en gezorgd voor een fijne ondersteuning. Elke student werd gekoppeld aan een mentorleraar die persoonlijke begeleiding bood.

De ervaringen van de VAVO-studenten zijn uiterst positief. Dankzij het kleine leeftijdsverschil voelen ze zich op hun gemak. Bovendien worden ze goed onderwezen omdat de stof nog vers in het geheugen ligt van de vervangende docenten. Al met al zijn de ervaringen zeer positief en kijken we ernaar uit om de leerlingen van VAVO Haaglanden succesvol te begeleiden tot aan hun eindexamens.

 

November 2023 - Een Innovatieve Start: Praktijkgerichte Programma's bij VAVO Den Haag

Op VAVO Haaglanden zijn we dit schooljaar gestart met het begeleiden van praktijkgerichte programma's (pgp) voor examenleerlingen havo. Het doel is om aan te sluiten bij de behoeften van havoleerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Deze praktijkgerichte programma's worden ontwikkeld in samenwerking met SLO, in opdracht van het ministerie van OCW.

Gedurende de periode van september tot maart werken leerlingen aan praktijkopdrachten afkomstig van bedrijven of organisaties. Het eerste project richtte zich op een woningbouwvereniging die plannen had om een aantal Tiny Houses te plaatsen op een stuk grond. De leerlingen zijn voor aanvang van het project langs geweest bij de "opdrachtgever", het Pionierskwartier, om daar te leren over Tiny Houses en om ideeën op te doen.

Omdat de woningbouwvereniging nog geen ervaring had met het bouwen en verhuren van Tiny Houses, vroegen ze de leerlingen om mee te denken en samen met hen een ontwerp te maken. Dit omvatte niet alleen het inrichten van de Tiny Houses, maar ook de installatie van leidingen en apparatuur voor energie en water, evenals de keuze van materialen voor afwerking en isolatie.

Gedurende 8 lessen hebben de leerlingen gewerkt aan het ontwerpen en bouwen van een Tiny House. Ze begonnen met het maken van moodboards en werkten vervolgens aan maquettes. Thomas de Bont, een masterstudent bouwkunde, heeft geholpen en begeleiding geboden tijdens dit project. Zijn expertise sloot perfect aan op de opdracht en hij wist de leerlingen enthousiast te maken. Dit toont aan dat onze aanpak leidt tot wederzijds enthousiasme, waarbij zowel leerlingen als studenten worden gestimuleerd om zich te interesseren voor techniek en onderwijs.

Ondertussen is de laatste project ronde gestart waarbij in samenwerking met ouderenzorgorganisatie Cardia een product of dienst wordt ontwikkeld waardoor mantelzorgers (naasten van de oudere zelf) meer worden betrokken bij de verpleeghuiszorg. Hierover later meer!

 

Oktober 2023 - Onze Voortdurende Inzet bij Stanislas Krakeelpolderweg: Een Terugblik op Twee Jaar Samenwerking

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we voor het derde opeenvolgende jaar actief zijn op Stanislas Krakeelpolderweg. Hier begon onze allereerste pilot, maar is nu uitgegroeid tot een gewaardeerd initiatief. Hier boden we een vorm van huiswerkbegeleiding aan brugklassers die wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun huiswerk, planning en toetsvoorbereiding. Wat eens begon als een kleinschalig project, heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreider ondersteuningsprogramma voor tweede- en derdejaars, waarbij we vasthouden aan dezelfde groepsindeling waardooronze studenten een sterke band kunnen opbouwen met de leerlingen.

In eerste instantie lag de nadruk op het delen van kennis in de betavakken, maar al snel werd duidelijk dat de ondersteuning op het vmbo veel meer omvatte. Het belang van vertrouwen in de relatie met de leerlingen bleek een cruciale rol te spelen in hun leerproces. We merkten op dat leerlingen vaak nieuwsgierig zijn naar onze achtergrond, wat leidt tot waardevolle interacties.

Terugkijkend op deze pilot waren we zelf het meest verrast door het geringe zelfvertrouwen bij de leerlingen. We ontdekten dat veel vmbo-leerlingen vaak veel meer in hun mars hebben dan dat ze zelf denken. De positieve reacties van de leerlingen en hun verbeterde academische prestaties bevestigen het succes van het project.

Vanaf hier hebben we door kunnen ontwikkelen en vervolgens nog vele scholen mogen bedienen.

 

September 2023 - NUVO in de Spotlight: Een Innovatieve Samenwerking voor Onderwijsondersteuning

We zijn verheugd om te delen dat NUVO recentelijk in de krant van Stichting Platforms VMBO is verschenen!  Als onderdeel van een inspirerende pilot in Delft, bieden we samen met Technohub Delft en het Stanislascollege Krakeelpolderweg waardevolle ondersteuning aan middelbare scholieren. Lees het volledige artikel voor een kijkje achter de schermen!

🔗 https://lnkd.in/gMVByPPQ  

 

Juni 2023 - Kookboek Natuurkundelessen op ISW Vakcollege Naaldwijk: Een Succesvol Project

Met trots kunnen we mededelen dat het project op het ISW Vakcollege in Naaldwijk succesvol is afgerond. In samenwerking met de vakdocent en onze studenten Seb en Sjoerd, beiden bachelor- en masterstudenten Natuurkunde aan de TU Delft, hebben we een uniek kookboek ontwikkeld met natuurkunde-experimenten die aansluiten bij de bestaande lesmethode.

Door middel van praktische experimenten en proefjes hebben we natuurkunde tastbaarder gemaakt en een meer hands-on benadering van het vak gecreëerd. De demonstraties in het klaslokaal, waarbij de leerlingen de theoretische concepten in actie konden zien, waren een groot succes.

Dit project benadrukt onze toewijding aan innovatieve en effectieve leermethoden. We zijn verheugd om bij te dragen aan een meer interactieve en begrijpelijke natuurkunde-ervaring voor de leerlingen van het ISW Vakcollege Naaldwijk. We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer projecten te realiseren die het leren stimuleren en verrijken.

 

Mei 2023 - Innovatieve prestatie in Urban Mining: Dronevlucht door de Urban Mine!

In de afgelopen periode hebben Mette van den Heuvel en Benoit Heinen hun kennis en enthousiasme ingezet tijdens het Urban Mining project op het ROC Mondriaan. We zijn trots om bij te dragen aan dit project waar technologie, praktijk en duurzaamheid samenkomen! Hieronder meer over wat dit project inhield.

Finale Drone Vlucht Urban Mine

Stijgen, vliegen, manoeuvreren, duiken, en weer veilig landen! Op woensdag 21 juni vond de spannende finale plaats van het techniekprogramma 'Dronevlucht door de Urban Mine' in het Techniek Innovatie Huis.

Tijdens dit evenement werden de leerlingen uitgedaagd om obstakels te ontwerpen en te bouwen voor drones, die vervolgens tijdens een race door deze obstakels moesten vliegen. Voorafgaand aan de race hebben de leerlingen 8 weken lang uitgebreid onderzoek gedaan naar 'urban mining', waarbij waardevolle grondstoffen worden gerecycled, zoals gebruikte bouwmaterialen.

In samenwerking met onze NUVO studenten werd het project werd begeleid door Feraz Petrus Nicolas Ahmed en Mark van Amsterdam van ROC Mondriaan.  Dit innovatieve programma heeft niet alleen geleid tot de ontwikkeling van de leerlingen op technisch gebied, maar heeft ook de potentie van urban mining als duurzame oplossing laten zien die kan bijdragen aan een groenere toekomst.

We zijn verheugd over het succes van dit project en kijken ernaar uit om nog meer innovatieve en inspirerende initiatieven te ondersteunen die de toekomst van technologie en duurzaamheid vormgeven.

 

Maart 2023 - Video in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs: Onze missie en werkzaamheden op het ROC Mondriaan 

Met grote trots delen we het nieuws dat we in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs een video hebben opgenomen op het ROC Mondriaan, locatie Tinwerf. Deze video biedt een inkijkje in onze activiteiten en onze missie op het gebied van technisch onderwijs. 

We nodigen je uit om een kijkje te nemen en te ontdekken waar wij voor staan en welke meerwaarde we kunnen leveren op jouw school!