Oktober 2022 -  Een Nieuwe Mijlpaal: Training aan de TUDelft

Het is weer tijd om een nieuwe mijlpaal te vieren!

Op 26 september en 3 oktober hebben we in nauwe samenwerking met de lerarenopleiding van de Technische Universiteit Delft een cursus georganiseerd voor onze studenten. Met Hanno van Keulen en Renée Prins aan onze zijde hebben we trainingen verzorgd die zich richtten op essentiële aspecten zoals kennisoverdracht en de juiste houding in de klas. Het doel was om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden in het onderwijs.

We zijn verheugd om te zien hoe deze samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van onze studenten en we kijken ernaar uit om hun voortgang te blijven volgen. Blijf op de hoogte, want er komen snel meer updates over onze activiteiten in dit nieuwe schooljaar!

 

September 2022 - Ontdek Techniek: Een Kijkje achter de Schermen bij ROC Mondriaan

In september starten we met een boeiend project op het ROC Mondriaan. Voor leerlingen met een technisch profiel uit het derde en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs biedt ROC Mondriaan de mogelijkheid om deel te nemen aan techniekprogramma's op het mbo. Deze programma's worden op maat gemaakt in samenwerking met de betrokken vo-school en bieden leerlingen een voorproefje van het mbo-leven. Deelname aan deze programma's helpt leerlingen om een betere oriëntatie te krijgen op verschillende vervolgopleidingen en om hun interesses en voorkeuren beter te begrijpen, wat resulteert in een meer gefundeerde studiekeuze.

 

De volgende techniekprogramma's zullen worden aangeboden:

  • De comfortwoning
  • De energieneutrale vakantiewoning
  • Hardware en netwerken
  • Dronevlucht door de urban mine.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden die ROC Mondriaan biedt op het gebied van techniekonderwijs. 

 

NUVO Studenten als Begeleiders

Onze studenten zullen een rol spelen in het begeleiden van deze programma's. Met hun achtergrond en expertise in techniek kunnen wij zo extra waardevolle begeleiding bieden. Onze studenten begrijpen de stof en kunnen met enthousiasme en ervaring bijdragen aan een effectieve begeleiding. We kijken ernaar uit om nog veel meer leerlingen te inspireren en te begeleiden op hun weg naar een succesvolle toekomst in de wereld van technologie en innovatie.

 

Mei 2022 - Scheikunde Lessenreeks op Lyceum Schravenlant verlengd tot Zomervakantie

In april is Camiel, een derdejaars scheikunde student aan de Technische Universiteit Delft, begonnen met het geven van een reeks scheikundelessen aan leerlingen van 4 havo en 4&5 vwo op het Lyceum Schravenlant in Schiedam. De lessen, die plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdag, duren twee uur en zijn bedoeld als extra voorbereiding op de schoolexamens. De groep is bewust klein gehouden, met maximaal zes leerlingen per klas, om een optimale leerervaring te garanderen en ruimte voor genoeg persoonlijke begeleiding.

Voorafgaand aan de start van de lessenreeks hebben Camiel en de vakdocent scheikunde samengewerkt aan een lessenserie van vijf weken, gebaseerd op bestaande lesmethoden. Deze samenwerking heeft geleid tot een goede opzet die aansluit bij de behoeften van de leerlingen. 

We zijn blij dat de lessenserie een succes is en we zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat de lessenserie is verlengd tot aan de zomervakantie. Dit biedt de leerlingen nog meer mogelijkheden om zich grondig voor te bereiden op hun examens en hun kennis van scheikunde verder te verdiepen.

 

 

Mei 2022 - Tafelgesprek bij TU Delft: Samenwerking om Bètadocententekort aan te pakken 

Op 17 mei zijn wij een belangrijk tafelgesprek aangegaan met direct betrokkenen en experts in het onderwijs in het Teaching Lab van de TU Delft.  Docenten en medewerkers uit het voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo en de TU Delft, evenals vertegenwoordigers van de Gemeente Delft, waren uitgenodigd en namen deel, zowel fysiek als via een livestream.

Hier hebben wij gesproken over een vernieuwde aanpak om het docententekort in de bètavakken tegen te gaan in het voortgezet onderwijs. Met hulp vanuit TechnoHubDelft zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van lesprogramma's en het ondersteunen van docenten. De studenten die aan de slag gaan met de lesprogramma’s krijgen didactische en pedagogische ondersteuning van de lerarenopleiding van de TU Delft. Deze samenwerking creëert mogelijkheden voor studenten om naast hun reguliere studie onbevoegd, maar goed voorbereid, ingezet te worden op het  voortgezet onderwijs, met een focus op bèta- en technische vakken. Het tafelgesprek markeert voor ons een belangrijke stap richting het aanpakken van het docententekort, het verbreden van onze kijk op de vragen en problemen binnen de onderwijsbranche, en het verbeteren van de onderwijskwaliteit in deze cruciale vakgebieden.