Oktober 2021 - Verminderen van het Bètadocententekort: Een Pilotinitiatief op het Stanislascollege Krakeelpolderweg

Hoe kunnen we de huidige generatie scholieren voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden, vooral nu het onderwijs onder toenemende druk staat? Dit is een vraag die ons de afgelopen tijd heeft beziggehouden.

Onlangs zijn we gestart met onze eerste pilot op het Stanislascollege Krakeelpolderweg. Hier bieden we tweemaal per week ondersteuning aan de eerste en tweede klassen van het VMBO bij het maken van huiswerk en het plannen van hun studie. Tijdens deze sessies doen we niet alleen waardevolle ervaring op, maar krijgen we ook een inkijkje in het leven van een leraar in de klas. Op deze manier zijn we beter voorbereid om onze toekomstige studenten voor te bereiden op werkzaamheden in het onderwijs.

Ons hoofddoel is om een aandeel te leveren binnen het leraren vraagstuk, met name in de bètavakken in het voortgezet onderwijs.  Dit doen wij door studenten les te laten geven in hun eigen vakgebied.  Door deze aanpak kunnen we de werkdruk bij de huidige docenten verlichten en tegelijkertijd studenten de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen als docenten en bij te dragen vanuit hun eigen expertise. Op deze manier creëren we een toekomst waarin kennis wordt overgedragen door zowel docenten als studenten!

Dit initiatief markeert een belangrijke eerste stap in de richting van het aanpakken van het bètadocententekort en het waarborgen van een hoogwaardig onderwijs voor alle studenten.