Blog

Welkom bij de NUVO-blog, waar we je op de hoogte houden van de vooruitgang in het ondersteunen van het onderwijslandschap. Hier delen we regelmatig updates over onze lopende projecten, behaalde mijlpalen en de impact die we maken in het onderwijsveld. Ontdek hoe we samen werken aan een toekomstgericht onderwijs.

 

Februari 2024 - Succesvolle Afsluiting van de WOW-week op de Wow Verbazisschool

Met trots kondigen we aan dat het project op de Verbazisschool WOW in Rotterdam succesvol is afgerond. Tijdens de WOW-week werkten de leerlingen aan het bouwen van tiny houses, waarbij ze belangrijke lessen leerden over onder andere duurzaamheid, samenwerken, creativiteit en ruimtegebruik. Voor de WOW-week hebben we een project ontwikkeld en begeleid waarbij de leerlingen zich een week lang konden storten in de wereld van techniek. We waren diep onder de indruk van de eindresultaten die de leerlingen hebben bereikt!

Het ontwikkelen van een module voor het basisonderwijs betekende een nieuwe mijlpaal voor ons. Dit was onze eerste ervaring met een project op een basisschool. Het ontwikkelen van een module voor het basisonderwijs bracht nieuwe uitdagingen met zich mee, maar dankzij de waardevolle bijdragen van Elles Visser en Ingrid de Ruiter hebben we dit met succes kunnen realiseren. Het was een leerzame ervaring waarbij we hebben ontdekt dat basisschoolleerlingen ontzettend enthousiast zijn en gemakkelijk te motiveren zijn, mits de juiste aanpak wordt gehanteerd.

We kijken terug op een fantastisch project en zijn benieuwd of we in de toekomst nog vaker op basisscholen te vinden zullen zijn.

 

Januari 2024 - NUVO Studenten voorbereiden voor het onderwijs!

Het lerarentekort dwingt lerarenopleidingen en scholen om innovatieve oplossingen te vinden. In deze complexe situatie heeft de TU Delft de pilot 'Co-Teach STEM' gelanceerd, gericht op het inspireren van nieuwe doelgroepen en het aanpakken van het tekort aan gekwalificeerde leraren. Deze nieuwe benadering maakt gebruik van de expertise van professionals uit het werkveld om co-teachers voor te bereiden op het lesgeven in Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) vakken.

NUVO heeft de afgelopen maanden deelgenomen aan het Co-Teach STEM-programma van de lerarenopleiding aan de TU Delft. Deze ervaring heeft ons in staat gesteld om te verkennen hoe deze module het beste kan aansluiten bij de behoeften van onze studenten.

In samenwerking met de lerarenopleiding van de TU Delft worden momenteel de volgende stappen genomen om deze module ook te ontwikkelen voor onze NUVO studenten. Deze samenwerking creëert mogelijkheden voor studenten om naast hun reguliere studie onbevoegd, maar goed voorbereid, ingezet te worden op het voortgezet- en basisonderwijs,

Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen voor hun steun en toewijding! Blijf ons volgen voor meer updates over onze inspanningen in onderwijsontwikkeling!

 

December 2023 - Wiskundeonderwijs bij VAVO Haaglanden

Dit schooljaar hebben NUVO-studenten de verantwoordelijkheid op zich genomen om wiskundelessen te geven tot aan de eindexamens op VAVO Haaglanden, voor zowel HAVO als VWO klassen in de 5e en 6e leerjaren. Pablo (masterstudent Lucht- en Ruimtevaart aan de TU Delft), Hessel en Carolijn (beide bachelorstudenten Technische Bestuurskunde aan de TU Delft) hebben elk hun eigen klassen en voorzien deze wekelijks van wiskundelessen. Deze studenten hebben affiniteit met zowel wiskunde als onderwijs en kunnen de stof overbrengen vanuit hun eigen expertise en ervaringen. In nauwe samenwerking met VAVO Haaglanden hebben we gezorgd voor een grondige voorbereiding en begeleiding gedurende deze periode.

Naast de reguliere daglessen met vaste klassen hebben vijf studenten van de TU Delft ook avondlessen verzorgd. Samen met deze studenten hebben we een pool gecreëerd waarin ervaringen werden gedeeld, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede kwam.

De samenwerking met VAVO Haaglanden is cruciaal gebleken. Peter van Veen, beleidsadviseur bij VAVO Haaglanden, heeft uitstekende begeleiding geboden en gezorgd voor een fijne ondersteuning. Elke student werd gekoppeld aan een mentorleraar die persoonlijke begeleiding bood.

De ervaringen van de VAVO-studenten zijn uiterst positief. Dankzij het kleine leeftijdsverschil voelen ze zich op hun gemak. Bovendien worden ze goed onderwezen omdat de stof nog vers in het geheugen ligt van de vervangende docenten. Al met al zijn de ervaringen zeer positief en kijken we ernaar uit om de leerlingen van VAVO Haaglanden succesvol te begeleiden tot aan hun eindexamens.

 

November 2023 - Een Innovatieve Start: Praktijkgerichte Programma's bij VAVO Den Haag

Op VAVO Haaglanden zijn we dit schooljaar gestart met het begeleiden van praktijkgerichte programma's (pgp) voor examenleerlingen havo. Het doel is om aan te sluiten bij de behoeften van havoleerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren, zodat ze een bewuste keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding. Deze praktijkgerichte programma's worden ontwikkeld in samenwerking met SLO, in opdracht van het ministerie van OCW.

Gedurende de periode van september tot maart werken leerlingen aan praktijkopdrachten afkomstig van bedrijven of organisaties. Het eerste project richtte zich op een woningbouwvereniging die plannen had om een aantal Tiny Houses te plaatsen op een stuk grond. De leerlingen zijn voor aanvang van het project langs geweest bij de "opdrachtgever", het Pionierskwartier, om daar te leren over Tiny Houses en om ideeën op te doen.

Omdat de woningbouwvereniging nog geen ervaring had met het bouwen en verhuren van Tiny Houses, vroegen ze de leerlingen om mee te denken en samen met hen een ontwerp te maken. Dit omvatte niet alleen het inrichten van de Tiny Houses, maar ook de installatie van leidingen en apparatuur voor energie en water, evenals de keuze van materialen voor afwerking en isolatie.

Gedurende 8 lessen hebben de leerlingen gewerkt aan het ontwerpen en bouwen van een Tiny House. Ze begonnen met het maken van moodboards en werkten vervolgens aan maquettes. Thomas de Bont, een masterstudent bouwkunde, heeft geholpen en begeleiding geboden tijdens dit project. Zijn expertise sloot perfect aan op de opdracht en hij wist de leerlingen enthousiast te maken. Dit toont aan dat onze aanpak leidt tot wederzijds enthousiasme, waarbij zowel leerlingen als studenten worden gestimuleerd om zich te interesseren voor techniek en onderwijs.

Ondertussen is de laatste project ronde gestart waarbij in samenwerking met ouderenzorgorganisatie Cardia een product of dienst wordt ontwikkeld waardoor mantelzorgers (naasten van de oudere zelf) meer worden betrokken bij de verpleeghuiszorg. Hierover later meer!

 

Oktober 2023 - Onze Voortdurende Inzet bij Stanislas Krakeelpolderweg: Een Terugblik op Twee Jaar Samenwerking

We zijn verheugd om aan te kondigen dat we voor het derde opeenvolgende jaar actief zijn op Stanislas Krakeelpolderweg. Hier begon onze allereerste pilot, maar is nu uitgegroeid tot een gewaardeerd initiatief. Hier boden we een vorm van huiswerkbegeleiding aan brugklassers die wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun huiswerk, planning en toetsvoorbereiding. Wat eens begon als een kleinschalig project, heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreider ondersteuningsprogramma voor tweede- en derdejaars, waarbij we vasthouden aan dezelfde groepsindeling waardooronze studenten een sterke band kunnen opbouwen met de leerlingen.

In eerste instantie lag de nadruk op het delen van kennis in de betavakken, maar al snel werd duidelijk dat de ondersteuning op het vmbo veel meer omvatte. Het belang van vertrouwen in de relatie met de leerlingen bleek een cruciale rol te spelen in hun leerproces. We merkten op dat leerlingen vaak nieuwsgierig zijn naar onze achtergrond, wat leidt tot waardevolle interacties.

Terugkijkend op deze pilot waren we zelf het meest verrast door het geringe zelfvertrouwen bij de leerlingen. We ontdekten dat veel vmbo-leerlingen vaak veel meer in hun mars hebben dan dat ze zelf denken. De positieve reacties van de leerlingen en hun verbeterde academische prestaties bevestigen het succes van het project.

Vanaf hier hebben we door kunnen ontwikkelen en vervolgens nog vele scholen mogen bedienen.

 

September 2023 - NUVO in de Spotlight: Een Innovatieve Samenwerking voor Onderwijsondersteuning

We zijn verheugd om te delen dat NUVO recentelijk in de krant van Stichting Platforms VMBO is verschenen!  Als onderdeel van een inspirerende pilot in Delft, bieden we samen met Technohub Delft en het Stanislascollege Krakeelpolderweg waardevolle ondersteuning aan middelbare scholieren. Lees het volledige artikel voor een kijkje achter de schermen!

🔗 https://lnkd.in/gMVByPPQ  

 

Juni 2023 - Kookboek Natuurkundelessen op ISW Vakcollege Naaldwijk: Een Succesvol Project

Met trots kunnen we mededelen dat het project op het ISW Vakcollege in Naaldwijk succesvol is afgerond. In samenwerking met de vakdocent en onze studenten Seb en Sjoerd, beiden bachelor- en masterstudenten Natuurkunde aan de TU Delft, hebben we een uniek kookboek ontwikkeld met natuurkunde-experimenten die aansluiten bij de bestaande lesmethode.

Door middel van praktische experimenten en proefjes hebben we natuurkunde tastbaarder gemaakt en een meer hands-on benadering van het vak gecreëerd. De demonstraties in het klaslokaal, waarbij de leerlingen de theoretische concepten in actie konden zien, waren een groot succes.

Dit project benadrukt onze toewijding aan innovatieve en effectieve leermethoden. We zijn verheugd om bij te dragen aan een meer interactieve en begrijpelijke natuurkunde-ervaring voor de leerlingen van het ISW Vakcollege Naaldwijk. We kijken ernaar uit om in de toekomst nog meer projecten te realiseren die het leren stimuleren en verrijken.

 

Mei 2023 - Innovatieve prestatie in Urban Mining: Dronevlucht door de Urban Mine!

In de afgelopen periode hebben Mette van den Heuvel en Benoit Heinen hun kennis en enthousiasme ingezet tijdens het Urban Mining project op het ROC Mondriaan. We zijn trots om bij te dragen aan dit project waar technologie, praktijk en duurzaamheid samenkomen! Hieronder meer over wat dit project inhield.

Finale Drone Vlucht Urban Mine

Stijgen, vliegen, manoeuvreren, duiken, en weer veilig landen! Op woensdag 21 juni vond de spannende finale plaats van het techniekprogramma 'Dronevlucht door de Urban Mine' in het Techniek Innovatie Huis.

Tijdens dit evenement werden de leerlingen uitgedaagd om obstakels te ontwerpen en te bouwen voor drones, die vervolgens tijdens een race door deze obstakels moesten vliegen. Voorafgaand aan de race hebben de leerlingen 8 weken lang uitgebreid onderzoek gedaan naar 'urban mining', waarbij waardevolle grondstoffen worden gerecycled, zoals gebruikte bouwmaterialen.

In samenwerking met onze NUVO studenten werd het project werd begeleid door Feraz Petrus Nicolas Ahmed en Mark van Amsterdam van ROC Mondriaan.  Dit innovatieve programma heeft niet alleen geleid tot de ontwikkeling van de leerlingen op technisch gebied, maar heeft ook de potentie van urban mining als duurzame oplossing laten zien die kan bijdragen aan een groenere toekomst.

We zijn verheugd over het succes van dit project en kijken ernaar uit om nog meer innovatieve en inspirerende initiatieven te ondersteunen die de toekomst van technologie en duurzaamheid vormgeven.

 

Maart 2023 - Video in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs: Onze missie en werkzaamheden op het ROC Mondriaan 

Met grote trots delen we het nieuws dat we in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs een video hebben opgenomen op het ROC Mondriaan, locatie Tinwerf. Deze video biedt een inkijkje in onze activiteiten en onze missie op het gebied van technisch onderwijs. 

We nodigen je uit om een kijkje te nemen en te ontdekken waar wij voor staan en welke meerwaarde we kunnen leveren op jouw school!

 

Oktober 2022 - Een Nieuwe Mijlpaal: Training aan de TUDelft

Het is weer tijd om een nieuwe mijlpaal te vieren!

Op 26 september en 3 oktober hebben we in nauwe samenwerking met de lerarenopleiding van de Technische Universiteit Delft een cursus georganiseerd voor onze studenten. Met Hanno van Keulen en Renée Prins aan onze zijde hebben we trainingen verzorgd die zich richtten op essentiële aspecten zoals kennisoverdracht en de juiste houding in de klas. Het doel was om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkzaamheden in het onderwijs.

We zijn verheugd om te zien hoe deze samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van onze studenten en we kijken ernaar uit om hun voortgang te blijven volgen. Blijf op de hoogte, want er komen snel meer updates over onze activiteiten in dit nieuwe schooljaar!

 

September 2022 - Ontdek Techniek: Een Kijkje achter de Schermen bij ROC Mondriaan

In september starten we met een boeiend project op het ROC Mondriaan. Voor leerlingen met een technisch profiel uit het derde en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs biedt ROC Mondriaan de mogelijkheid om deel te nemen aan techniekprogramma's op het mbo. Deze programma's worden op maat gemaakt in samenwerking met de betrokken vo-school en bieden leerlingen een voorproefje van het mbo-leven. Deelname aan deze programma's helpt leerlingen om een betere oriëntatie te krijgen op verschillende vervolgopleidingen en om hun interesses en voorkeuren beter te begrijpen, wat resulteert in een meer gefundeerde studiekeuze.

 

De volgende techniekprogramma's zullen worden aangeboden:

  • De comfortwoning
  • De energieneutrale vakantiewoning
  • Hardware en netwerken
  • Dronevlucht door de urban mine.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden die ROC Mondriaan biedt op het gebied van techniekonderwijs. 

 

NUVO Studenten als Begeleiders

Onze studenten zullen een rol spelen in het begeleiden van deze programma's. Met hun achtergrond en expertise in techniek kunnen wij zo extra waardevolle begeleiding bieden. Onze studenten begrijpen de stof en kunnen met enthousiasme en ervaring bijdragen aan een effectieve begeleiding. We kijken ernaar uit om nog veel meer leerlingen te inspireren en te begeleiden op hun weg naar een succesvolle toekomst in de wereld van technologie en innovatie.

 

Mei 2022 - Scheikunde Lessenreeks op Lyceum Schravenlant verlengd tot Zomervakantie

In april is Camiel, een derdejaars scheikunde student aan de Technische Universiteit Delft, begonnen met het geven van een reeks scheikundelessen aan leerlingen van 4 havo en 4&5 vwo op het Lyceum Schravenlant in Schiedam. De lessen, die plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdag, duren twee uur en zijn bedoeld als extra voorbereiding op de schoolexamens. De groep is bewust klein gehouden, met maximaal zes leerlingen per klas, om een optimale leerervaring te garanderen en ruimte voor genoeg persoonlijke begeleiding.

Voorafgaand aan de start van de lessenreeks hebben Camiel en de vakdocent scheikunde samengewerkt aan een lessenserie van vijf weken, gebaseerd op bestaande lesmethoden. Deze samenwerking heeft geleid tot een goede opzet die aansluit bij de behoeften van de leerlingen. 

We zijn blij dat de lessenserie een succes is en we zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat de lessenserie is verlengd tot aan de zomervakantie. Dit biedt de leerlingen nog meer mogelijkheden om zich grondig voor te bereiden op hun examens en hun kennis van scheikunde verder te verdiepen.

 

 

Mei 2022 - Tafelgesprek bij TU Delft: Samenwerking om Bètadocententekort aan te pakken 

Op 17 mei zijn wij een belangrijk tafelgesprek aangegaan met direct betrokkenen en experts in het onderwijs in het Teaching Lab van de TU Delft.  Docenten en medewerkers uit het voortgezet onderwijs, het mbo, het hbo en de TU Delft, evenals vertegenwoordigers van de Gemeente Delft, waren uitgenodigd en namen deel, zowel fysiek als via een livestream.

Hier hebben wij gesproken over een vernieuwde aanpak om het docententekort in de bètavakken tegen te gaan in het voortgezet onderwijs. Met hulp vanuit TechnoHubDelft zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van lesprogramma's en het ondersteunen van docenten. De studenten die aan de slag gaan met de lesprogramma’s krijgen didactische en pedagogische ondersteuning van de lerarenopleiding van de TU Delft. Deze samenwerking creëert mogelijkheden voor studenten om naast hun reguliere studie onbevoegd, maar goed voorbereid, ingezet te worden op het  voortgezet onderwijs, met een focus op bèta- en technische vakken. Het tafelgesprek markeert voor ons een belangrijke stap richting het aanpakken van het docententekort, het verbreden van onze kijk op de vragen en problemen binnen de onderwijsbranche, en het verbeteren van de onderwijskwaliteit in deze cruciale vakgebieden.

 

Oktober 2021 - Verminderen van het Bètadocententekort: Een Pilotinitiatief op het Stanislascollege Krakeelpolderweg

Hoe kunnen we de huidige generatie scholieren voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden, vooral nu het onderwijs onder toenemende druk staat? Dit is een vraag die ons de afgelopen tijd heeft beziggehouden.

Onlangs zijn we gestart met onze eerste pilot op het Stanislascollege Krakeelpolderweg. Hier bieden we tweemaal per week ondersteuning aan de eerste en tweede klassen van het VMBO bij het maken van huiswerk en het plannen van hun studie. Tijdens deze sessies doen we niet alleen waardevolle ervaring op, maar krijgen we ook een inkijkje in het leven van een leraar in de klas. Op deze manier zijn we beter voorbereid om onze toekomstige studenten voor te bereiden op werkzaamheden in het onderwijs.

Ons hoofddoel is om een aandeel te leveren binnen het leraren vraagstuk, met name in de bètavakken in het voortgezet onderwijs.  Dit doen wij door studenten les te laten geven in hun eigen vakgebied.  Door deze aanpak kunnen we de werkdruk bij de huidige docenten verlichten en tegelijkertijd studenten de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen als docenten en bij te dragen vanuit hun eigen expertise. Op deze manier creëren we een toekomst waarin kennis wordt overgedragen door zowel docenten als studenten!

Dit initiatief markeert een belangrijke eerste stap in de richting van het aanpakken van het bètadocententekort en het waarborgen van een hoogwaardig onderwijs voor alle studenten.